മലയാള ഭാഷാദിനം: പാലക്കുറ്റി സ്കുളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു പുസ്തകം പരിപാടി - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Thursday, 1 November 2018

മലയാള ഭാഷാദിനം: പാലക്കുറ്റി സ്കുളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു പുസ്തകം പരിപാടി


എളേറ്റിൽ:കേരള പിറവി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഭാഷാ ദിനത്തിൽ പാലക്കുറ്റി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും  സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഒരു മലയാള ഭാഷാ പുസ്തകം സംഭാവന നൽകി. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്ര രചനാ മത്സരം,ക്വിസ് മത്സരം, ഭൂപട നിർമാണ മത്സരം, .എന്നിവയും നടത്തി.സ്കൂൾ ലീഡർ അൽമഇഫ്ഫ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, സ്കൂളിന് സമർപ്പിച്ചു

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature