Trending

ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർ‌പ്പണം

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർ‌പ്പണം ഇന്ന് (ബുധനാഴ്‌ച) വൈകിട്ട്‌ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും.www.hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്‌.അപേക്ഷിക്കാനായുള്ള അവസാന തിയ്യതി ആഗസ്‌ത്‌ 14.കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവേശന നടപടികൾ സർക്കാർ  കൂടുതൽ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ  361746 സീറ്റുകളാണ്‌ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ളത്‌. 

അപേക്ഷാ സമർപ്പണം : ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 

അഡ്മിഷൻ വെബ്-സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ‐ലെ APPLY ONLINE‐SWS  എന്ന ലിങ്കിലൂടെ  സ്വന്തമായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.  
അപേക്ഷയോടൊപ്പം യാതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപ്-ലോഡ്- ചെയ്യേണ്ടതില്ല. 
അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപേക്ഷകൾ അലോട്ട്മെന്റിനായി പരിഗണിക്കുക
 അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ രേപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 
അപേക്ഷാർഥി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനായി അസ്സൽ രേഖകൾ വെരിഫിക്കേഷനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായി വിവരം നൽകി അലോട്ട്-മെന്റിൽ ഇടം നേടിയതാണെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്-മെന്റുകൾ റദ്ദാക്കി പ്രവേശനം നിരസിക്കും. 
അതിനാൽ ബോണസ്- പോയിന്റുകൾക്കും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷാ സമർപ്പണവേളയിൽ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ അവ അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. 

അപേക്ഷാ ഫീസ്- പ്രവേശന സമയത്തെ ഫീസിനോടൊപ്പം നൽകിയാൽ മതി.

2018 മാർച്ചിന് മുമ്പ് സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂൾതല / ബോർഡ് തല പരീക്ഷ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ  സത്യവാങ്ങ്മൂലം നൽകണം.സി.ബി.എസ്.ഇ യുടെ പത്താം ക്ലാസിൽ  Mathematics-standard പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഹയർസെക്കണ്ടറി തലത്തിൽ - Mathematics ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയകോമ്പിനേഷൻ ഓപ്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

സഹായിക്കാൻ ഹെല്പ് ഡെസ്ക് 

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളിലും അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്-ജീകരണത്തോടെയുള്ള സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപേക്ഷാ സമയം അവസാനിക്കുംവരെ കോവിഡ്- ആരോഗ്യ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്- പ്രവർത്തിക്കും.
സ്വന്തമായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്- സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്- അപേക്ഷകൾ  സമർപ്പിക്കാം.
അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുശേഷം മൊബൈൽ ഒ ടി പി യിലൂടെ സുരക്ഷിത പാസ്- വേർഡ്- നൽകി സൃഷ്-ടിക്കുന്ന ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെ ആയിരിക്കും തുടർന്നുള്ള പ്രവേശന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടക്കുക 
ട്രയൽ അലോട്ട്-മെന്റ്- പരിശോധന, ഓപ്-ഷൻ പുനഃക്രമീകരണം, അലോട്ട്-മെന്റുകളുടെ പരിശോധന, പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കൽ, ഫീസ്- ഒടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെയാണ്  നിർവഹിക്കേണ്ടത്-.
ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷകർ വിവരം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായി രേപ്പെടുത്തുകയും മെഡിക്കൽ ബോർഡ്- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  അപ്-ലോഡ്- ചെയ്യുകയും വേണം. 

അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ

രണ്ട്-അലോട്ട്മെന്റുകൾ അടങ്ങുന്ന പ്രധാന അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം   ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേ-ക്ക്- സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തും. 
പ്രധാന അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം താൽക്കാലിക പ്രവേശനത്തിൽ തുടരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നിർബന്ധമായി സ്-ഥിരപ്പെടുത്തണം.
സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്റുകളിലൊന്നിലും ഇടം നേടാൻ കഴിയാത്തവർ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്-മെന്റുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള അപേക്ഷ പുതുക്കണം. 
അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്ഷനുകൾ പുതുക്കി നൽകണം. 
പ്രധാന തിയ്യതികൾ 

മെരിറ്റ് ക്വാട്ട (ഏകജാലക പ്രവേശനം)

1.മുഖ്യഘട്ടം
ജൂലൈ 29 - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാസമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി
ആഗസ്റ്റ്  14 - അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
ആഗസ്റ്റ്  18 -  ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് തിയതി
ആഗസ്റ്റ്  24 - ആദ്യ താലാട്ട്മെൻറ് തിയതി  
സെപ്‌തംബർ 15 - മുഖ്യ അലോട്ട്മെൻൾ അവസാനിക്കുന്ന തീയതി  

ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്ന തീയതി : തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല 

2.സപ്ലിമെന്ററി ഘട്ടം : 22/09/2020 മുതൽ 20/10/2020 വരെ

അഡ്മിഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി.: ഒക്ടോബര് 09
Previous Post Next Post
3/TECH/col-right