പൂനൂർ ഗവ.ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ 22 വർഷമായി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റായി സേവനമനുഷ്ടിച്ച വി സി വീരേന്ദ്രകുമാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. 


നരിക്കുനി സ്വദേശിയാണ്.