മടവൂർ: കൊടുവള്ളി സബ് ജില്ലാ സംസ്കൃത കലോത്സവത്തിൽ മടവൂർ എ യു പി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി.കൊടുവള്ളിയിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തിൽ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാഴ്ചവെച്ചത്.


 
ജനറൽ യു പി വിഭാഗത്തിൽ ഓവറോൾ റണ്ണറപ്പും യു പി വിഭാഗം അറബിക് കലാ മേളയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലാ ഓഫീസർ എം മുരളി കൃ ഷണൻ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.വിദ്യാലയത്തിലെ ഭൗതിക സൗകര്യത്തോടൊപ്പം കലാ മികവിന്  മാറ്റുകൂട്ടുന്ന പ്രകടനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാഴ്ചവെച്ചത്.