കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലാ CH മുഹമ്മദ്‌ കോയ പ്രതിഭ ക്വിസ് മത്സരം - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Monday, 14 October 2019

കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലാ CH മുഹമ്മദ്‌ കോയ പ്രതിഭ ക്വിസ് മത്സരം

കേരള  സ്കൂൾ ടീച്ചേർസ് യൂണിയൻ (KSTU) സംഘടിപ്പിച്ച കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലാ  CH മുഹമ്മദ്‌ കോയ പ്രതിഭ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ചക്കാലക്കൽ HSS  ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.GHSS കൊടുവള്ളി രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.


UP വിഭാഗത്തിൽ ഹസനിയ മുട്ടാഞ്ചേരി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, AMUP  വലിയപറമ്പ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.

LP വിഭാഗത്തിൽ GMUP കരുവൻപൊയിൽ  ഒന്നാം സ്ഥാനവും ALPS മുട്ടാഞ്ചേരി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature