ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തിരിമറി നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടനെ വീഡിയോ എടുത്തു തെളിവ് സഹിതം പൊലീസിന് കൈമാറുക. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിട്ട് കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്.


അത് പോലെ മെറ്റീരിയൽസുമായി എത്തുന്ന ലോറികൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി (""ഞങ്ങളുടെ" കളക്ഷൻ പോയിന്റിലേക്കു") ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെയും വീഡിയോ പകർത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുക.. 

വയനാടിന്റെ ഉൾ ഏരിയയിൽ ഉള്ള പല ക്യാമ്പുകളിലും ഇപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ ഷോട്ടേജ് ആണ്. അവർക്കെത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി വഴി തിരിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതായി പറയുന്നു.

എല്ലാരും ഒന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പോലീസ്/റവന്യു അധികൃതർ വിളിപ്പാടകലെ.

ഓരോ അരിമണിയും വിലപ്പെട്ടതാണ്..