സൗജന്യ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Saturday, 16 March 2019

സൗജന്യ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി

പൂനൂർ:ഉമ്മിണികുന്ന് പ്രാദേശത്തെ വർധിച്ചു വരുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ നേരിടാ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ BLACK & WHITE സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സൗജന്യ  കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature