സ്നേഹപൂർവം പദ്ധതിയിൽ നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Friday, 2 November 2018

സ്നേഹപൂർവം പദ്ധതിയിൽ നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാംതിരുവനന്തപുരം: കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന സ്നേഹപൂർവം പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം. അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു വരും മരിച്ചതും നിർധനരുമായ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിതുദം/പ്രഫഷനൽ ബിരുദം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണിത്. സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന ഓൺലൈനായി 15നകം അപേക്ഷിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക് www.social securitymission.gov.in (ടോൾഫ്രീ നമ്പർ: 1800-120-1001).

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature