മരണം
 05-09-2018

കൊടുവള്ളി: കരീറ്റിപറമ്പ് ചേമ്പങ്ങൽ അബ്ദുൽ കരീം (45) നിര്യാതനായി.
മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് കരീറ്റിപറമ്പ് ജുമാമസ്ജിദിൽ.വാഹന ബ്രോക്കർ   ആയിരുന്നു.