പന്നിക്കോട്ടൂർ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ പരിസര പരിസര ശുചീകരണം - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Tuesday, 4 September 2018

പന്നിക്കോട്ടൂർ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ പരിസര പരിസര ശുചീകരണം


എലിപ്പനി, ചിക്കുൻ ഗുനിയ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ പകർച്ച പനികൾ  പടരുന്ന സഹചര്യത്തിൽ  വാർഡ് വികസന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുoബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പന്നിക്കോട്ടൂർ ജി എൽ പി എസ്  പരിസരംവൃത്തിയാക്കി. പരിപാടി  വാർഡ് മെമ്പർ നിഷചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature