Trending

മരണം:വീണപാറ ചിരുത

എളേറ്റിൽ /പന്നിക്കോട്ടൂർ: വീണപാറ പരേതനായ  രാരന്റെ ഭാര്യ  ചിരുത (60) മരണപ്പെട്ടു, 

സഹോദരങ്ങൾ : പരേതനായ രാമൻ കുട്ടി, സഹദേവൻ.
Previous Post Next Post
3/TECH/col-right