പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളോ സ്‌കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ നഷ്ട്പ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകരം പാഠപുസ്തകങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കും. - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Sunday, 19 August 2018

പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളോ സ്‌കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ നഷ്ട്പ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകരം പാഠപുസ്തകങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കും.


പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട്  പാഠപുസ്തകങ്ങളോ സ്‌കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ നഷ്ട്പ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകരം പാഠപുസ്തകങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആഗസ്റ്റ് 31 നകം വിവരം അറിയിക്കുക.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature