Trending

CAKE CORNER - Elettil

കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനതിന് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് .....

🌼🌼ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ....🌼🌼


പലഹാരപ്പെരുമയുടെ നാടിന് ഇരട്ടി മധുരവുമായി ഇനി ഞങ്ങളും...

CAKE CORNER
Bakes - Cool - Coffee Bar.
Nellamkandy Road Junction,
Elettil Vattoly.
📱: 7356 12 7744

Previous Post Next Post
3/TECH/col-right