പണശീലവീണു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Friday, 3 January 2020

പണശീലവീണു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഹർത്താൽ ദിവസം ഉംറ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാളുടെ അരയിൽ കെട്ടിയ പണശീല എളേറ്റിൽ പമ്പിൽ വീണു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കണം.അതിൽ പണവും ഉണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറയുക.
 പി.പി. സാലിഹ്
 എളേറ്റിൽ
 9846100750

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature