Trending

മയ്യിത്ത് നിസ്കാര സമയ മാറ്റം

എളേറ്റിൽ ഒഴലക്കുന്നുമ്മൽ ഇബ്രാഹിം എന്നവരുടെ  മയ്യിത്ത്  നിസ്കാര സമയം  സാങ്കേതിക  കാരണങ്ങളാൽ    മാറ്റം  വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  പുതിയ  സമയം  പിന്നീട്  അറിയിക്കുന്നതാണ്.
Previous Post Next Post
3/TECH/col-right