ബാലസംഘം പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്നു - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Wednesday, 2 October 2019

ബാലസംഘം പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്നു

എളേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥാലയം താലൂക്ക് തല ബാല കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ നേടിയ വിവരം സന്തോഷ പൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു.വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ബാലസംഘം പ്രവർത്തകരെ ഇന്ന്   ഒക്ടോ: 2 ബുധൻ 4 മണിക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്നു.


ജില്ലാ മൽസരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ 18 വിഭാഗങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മൂന്ന്  വിദ്യാർത്ഥികൾ ജേതാക്കളായിട്ടുമുണ്ട്.

പരിമിതമായ ഗവർമെന്റ്  സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈബ്രറി പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം അഭിമാനിക്കുന്നു അണിയറ പ്രവർത്തകരും,

6000 പുസ്തകങ്ങൾ,,

ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾക്ക് പ്രത്യേക വിഭാഗം.,,,,

താലൂക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ,,,,

വിദ്യാഭ്യാസ- വിജ്ഞാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലയിട്ട് മൽസരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈബ്രറി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കട്ടെ, തികച്ചും സൗജന്യമായി,,,

അവരെ ലൈബ്രറിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ തേടുന്നു,,,,,

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്  നിങ്ങളോടൊപ്പം അവരെയും പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ,,


ടീം ഗ്രാമീണ ഗ്രന്മാലയം എളേറ്റിൽ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature