നമ്മൾ  ഇന്ത്യക്കാർ  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിമൂന്നാമത്  വാർഷികം  ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

73-മത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ നരിക്കുനി,  താമരശ്ശേരി    ജി- ടെക് സെന്ററുകൾ   കാഴ്ച്ചവെക്കുന്നു Freedom Offer 2019...ഈ ഓഫർ പ്രകാരം കോഴ്സ് ഫീസിന്റെ 73% മാത്രം അടച്ചാൽ മതി....ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം.

തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായ *Indian & Foreign Accounting DIFA, PDIFAS+SAP FICO,Tally GST& Gulf Vat, Interior Designing, Autocad,  Web Designing, Graphic Designing, DTP,  Software Development , Computer  Teachers  Training  Programme,  Multimedia & Animation, DGIT,   Digital Media Marketing* തുടങ്ങിയ ജി-ടെക്കിന്റെ 200 ലധികം  കോഴ്സുകള്‍ക്കും ഫീസിന്റെ 73% മാത്രം അടച്ചാല്‍ മതിയാകും.

*G-TEC COMPUTER EDUCATION *

NARIKKUNI
CALL : 0495 224 4166 - 224 6099 - 944673 1766

THAMARASSERY*                                               Ph: 0495 2222004 - 8594024545 - 9446731766.