മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു. - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Monday, 17 December 2018

മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശുചികരണ ജോലിക്കായി ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു.

 
കുടുംബശ്രീ അംഗത്തമുള്ളവർ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്,തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,ജനന തിയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം 18-12-2018 പകൽ 11ന് ആശുപത്രി ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരാകണം.

645 രൂപയാണ് ദിവസ വേതനം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature