താമരശേരി :കോരങ്ങാട് പൂനൂർ യാത്രാമധ്യേ കോരങ്ങാട് കേളി സിമൻറ് കടയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആസാം സ്വദേശിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ അടക്കം ഒരു സംഖ്യ കളഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക:
9447450829