എളേറ്റിൽ വട്ടോളി INSPIRE ൽ LDC 2020 പുതിയ ബാച്ചുകൾ - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Monday, 28 October 2019

എളേറ്റിൽ വട്ടോളി INSPIRE ൽ LDC 2020 പുതിയ ബാച്ചുകൾ

'പാവപ്പെട്ടവന്റെ IAS' എന്നറിയപ്പെടുന്ന LD ക്ലാർക്ക് വിജ്ഞാപനം നവംബർ 15 ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമായി എളേറ്റിൽ വട്ടോളി INSPIRE LDC 2020 പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാക്കൂ..


Cont: 7593 920 507 , 8301 008 873.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature