എളേറ്റിൽ:കാലാവസ്ഥ തീര്‍ത്തും പ്രതികൂലമായതിനാല്‍ എളേറ്റില്‍  ഫോക്കസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍  നാളെ (10 - 08 - 2019 ശനി ) അവധിയായിരിക്കും.
 പെരുന്നാള്‍ അവധി കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഫോക്കസില്‍ ക്ലാസുകള്‍ ഇനി ഓഗസ്റ്റ്  13 ന് ചൊവ്വാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കും.

ഡയരക്ടര്‍
ഫോക്കസ്
എളേറ്റില്‍
☎ 86065 86268