മങ്ങാട് എയുപിസ്കൂളിൽ കേരളപ്പിറവി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Friday, 2 November 2018

മങ്ങാട് എയുപിസ്കൂളിൽ കേരളപ്പിറവി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു

മങ്ങാട്:കേരള തനിമ നില നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിളംബര റാലി നടത്തിക്കൊണ്ട് മങ്ങാട് എ.യു.പി. സ്കൂളിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു.റാലിയിൽ വിവിധ കേരളീയ കലകളായ  തിരുവാതിര, ഒപ്പന, കോൽക്കളി ദഫ്മുട്ട്,കാർഷിക വേഷങ്ങൾ, പുലിക്കളി,വിവിധ വസ്ത്രരീതികൾ, എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകരിച്ചു.


കൂടാതെ "കേരള പുനസൃഷ്ടി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്"എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രരചനയും, ഉപന്യാസ രചനയും നടത്തി.

വിളംബര റാലിയിലെ പങ്കാളികൾക്ക് നെരോത്ത് അങ്ങാടിയിൽ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി OC സാജിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മധുരം നൽകി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്കൂളിലെമഹാത്മാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature