പുരാവസ്തു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Thursday, 11 July 2019

പുരാവസ്തു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു

കൊടുവള്ളി:ആവിലോറ എം എ യു പി സ്കൂളിലെ 5 സി, ഡി ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഒന്നാം പാഠത്തിൻറെ ഭാഗമായി ആയി പുരാവസ്തു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. 


പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ ജീവിത ഗന്ധിയായ വസ്തുക്കളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾ ശേഖരിച്ചു. 

പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പി വി അഹമ്മദ് കബീർ നേതൃതം നൽകി.

 
പ്രദർശനം കാണുന്നതിന് വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും എത്തിച്ചേർന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അവയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി പ്രദർശനം മാറി. 


പ്രദർശിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കുകയും ആവയുടെ ഉപയോഗം വിദ്യാർഥികൾ വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പുരാവസ്തു പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature