നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടോ?; അറിയാം ഫ്ലഡ് മാപ്പ് വഴി

തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിച്ച് ഫ്ലഡ് മാപ്പ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫ്ലഡ് മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഫ്ലഡ് മാപ്പില്‍ ചുവപ്പ് നിറത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. രാത്രിയും പകലും ഫ്ലഡ് മാപ്പിന്‍റെ സഹായം ലഭ്യമാണ്. 


ഫ്ലഡ് മാപ്പ് ലിങ്ക് ;  

https://www.microid.in/keralaflood/?fbclid=IwAR1vmWBGEbpWKWZSROTg5IgJO3yDAesA2qKru54jkijIQ6jPVhPr2mYEpp8#7.8/9.6/77.084
നിങളുടെ  ചുറ്റും  എവിടെയൊക്കെ  വെള്ളം  ഉണ്ടെന്നു  രാത്രിയിലും  പകലും  ആരോടും  ചോദിക്കാതെ  തന്നെ  അറിയാൻ  താഴെയുള്ള  LINK ഇൽ CLICK ചെയ്യുക .വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി നോക്കി ഏതു  ഭാഗത്തേക്ക്  പോകണം  എന്ന്  തീരുമാനിക്കുക .

നിങ്ങളുടെ അടുത്തു ഉള്ള റോഡിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും

പ്രവാസികൾക്കും നോക്കാം..

 ചുവപ്പ് നിറം കാണുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി പോകാതിരിക്കുക
 

https://www.microid.in/keralaflood/#11.57/10.0969/76.3024

0 Comments