ജോലി ഒഴിവ് - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Thursday, 25 July 2019

ജോലി ഒഴിവ്

നരിക്കുനി:പ്രമുഖ  കമ്പ്യൂട്ടർ  വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനമായ  ജി-ടെക്  കമ്പ്യൂട്ടർ  എഡ്യൂക്കേഷൻ നരിക്കുനി  സെന്ററിൽ  താഴെ  പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


ഓഫീസ്  സ്റ്റാഫ്‌   (Female)                              

നല്ല  ആശയവിനിമയം  നടത്താൻ  ഉള്ള കഴിവും കമ്പ്യൂട്ടർ  പരിജ്ഞാനവും.
 

SOFTWARE  FACULTY / TRAINEE         
Qualification : CTTP, PGDCA, MCA, B.Tech
 

MULTIMEDIA  FACULTY                                         
Qualification : Graphic Design,  2D 3D Animations,  Web designing                                      
 

ബന്ധപ്പെടുക:
ഫോൺ: 9446731766 - 0495 2244166 - 9495548497
E-mail: narikkuni.clt@gteceducation.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature